Çevreye Karşı Sorumluyuz

Şirketimizin politikası; Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,
  • Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek,
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak,
  • Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.

 

Evanergy , yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere, merkez ve şantiyelerinde;

  • Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standardı gereklerine uymayı,
  • Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal ve yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
  • Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi, ilke olarak benimsemektedir.