Neden Eva Film Üretimi ?

Fosil yakıt kullanımının negatif çevresel etkileri ve rezervlerinin tükenme tehlikesi,HES'ler ve nükleer teknolojinin doğanın ve insanın ekolojisine olan zararları,yeni ve daha çevreci enerji üretim enstrümanlarına yönelmeyi sağlamış,bu yönde rüzgar gülleri ve güneş enerji panelleri öne çıkmıştır.Türkiye,de güneş enerjisi panellerinin birçok bileşeni gibi,stratejik ihtiyacı olan EVA solar film de tamamen ithal girdi olarak temin edilmektedirler.

 

Eva solar film,yenilenebilir enerji yatırımına dönük ara hammadde olması ve ülkemizde daha önce üretimi bulunmaması nedeniyle ithal girdi maliyetlerini azaltacak olması açısından stratejik bir mamüldür.

Yerli eva film üretimiyle birlikte;

Girdi maliyetlerinin azalmasını,

Enerji üreticilerinden başlamak üzere zincirleme bir şekilde panel bileşeni üreticilerine devlet teşvikleri sağlanmasına katkısını,

Sektörde yerli ürün eksikliğini kapatarak sanayinin desteklenmesi ve güneş enerjisinin büyemesine olumlu paya sahip olunması imkanlarını öngörerek,

Makine,teçhizat ve ekipman teminin de ithal girdilerle sağlandığı PV modül pazarında yerli PV modül üreticisi firmaların ithalat maliyetlerini azaltmak,yerli sermayenin ülke içinde kalmasını sağlamak için katkımız olsun istedik.